Curiositat i disrupció

Curiosity and disruption

Presentació de Thomas Eisenhardt, coreògraf i director artístic d’Aaben Dans (Dinamarca)