Els nens són artistes naturals en entorns de trobada

Children are natural artists in environments of encounter

Conferència a càrrec de la Dra. Penny Hay (Regne Unit)