La salut cultural: El despertar cultural i artístic en el vincle entre pares i fills

La Santé Culturelle: L’éveil culturel et artistique dans le lien parents enfant

Conferència a càrrec de Sophie Marinopoulos (França)