Infància + confinament = resiliència

Mestres que es mouen

Formació en línia per a mestres d'Educació Infantil

Amb Omar Meza (coreògraf)