Petit als núvols

El V Encontre Internacional d'Arts per a la Primera Infància dona la benvinguda a l'Assemblea de Small Size (22/11/2020)

 

INFORMACIÓ GENERAL


La xarxa Small Size Network es va fundar com una Associació Internacional Artística el 2007 amb l’objectiu d’ampliar les arts escèniques durant la primera infància (0-6 anys). L’Associació promou programes de formació, documentació i col·laboració. A l’associació hi poden participar entitats públiques i privades, així com particulars, de qualsevol país del món. Des del 2013 l’associació Small size és membre d’Assitej International. Roberto Frabetti de La Baracca, un Smallsizer, és membre del Comitè Executiu d’Assitej International. Tots els membres de l’Associació  són membres d’ASSITEJ automàticament, independentment de si són membres dels seus centres nacionals.

OBJECTIUS


Small size té com a objectius:
• connectar en xarxa les experiències professionals més significatives d’arts escèniques dels primers anys, procedents de diferents països i tradicions culturals de tot el món
• donar suport a les relacions entre els nostres membres
• afavorir l’intercanvi d’idees, experiències, mètodes i investigació entre aquells que treballen en aquest camp
• ampliar la xarxa de festivals i temporades dedicades a les arts escèniques per a la primera infància
• promoure les activitats de la xarxa i dels seus membres
• donar suport a la difusió i documentació d’experiències i investigacions

COM FUNCIONA LA XARXA


Cada any es fa una Assemblea General organitzada per un membre de la Xarxa. També és un moment de reunir-nos, tenir sessions de planificació, tallers i assistir a espectacles. Cada tres anys hi ha una Assemblea extraordinària on s’escull una nova junta directiva. Tot el treball de la junta és voluntari, excepte el càrrec de secretari.

 

Com fer-se membre

A l’associació hi poden participar entitats públiques i privades, així com particulars, de qualsevol país del món.

Si us veieu com un Smallsizer i feu, produïu, estudieu o ensenyeu arts escèniques per a la primera infància, procediu de la següent manera:

Descarregueu el formulari de sol·licitud http://www.smallsizenetwork.org/site/join , ompliu-lo i envieu-lo a: info@smallsize.org


Small Size en temps de Covid-19


Acció artística


Des de principis de primavera de 2020, els membres de la Xarxa Small Size de tot el món van estar restringits principalment a casa seva, intentant trobar maneres de mantenir el contacte amb el seu públic. Els teatres, els espais culturals i fins i tot els parcs van estat tancats; mentre les empreses i les empreses intentaven treballar virtualment, no va ser fàcil arribar als nens petits i a les famílies amb les seves necessitats culturals. Durant aquest temps especial, els membres de la Xarxa es van reunir virtualment i van acordar participar en una acció comuna per compartir un desig, un somni, l’esperança de retrobar-se i crear de nou per a tots els nens. Sobretot els més menuts. El resultat va ser aquest vídeo.

Enquesta impacte Covid-19